Uhkauskirje: Alueellinen jätehuoltojaosto vaatii entisiä lietekuskeja lopettamaan kaivojen tyhjennyksen

Panokset kovenevat lietesodassa

Jätehuoltojaoston kirjeessä kielletään asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetus muilta kuin Pirkanmaan Jätehuollon kilpailutuksen voittaneilta kuljettajilta.

Alueellinen jätehuoltojaosto lähetti viime viikolla sako- ja umpikaivon lietteen kuljettajille uhkauskirjeen, jossa näitä kielletään tyhjentämästä lietekaivoja. Vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiiton allekirjoittamassa kirjeessä kuljettajia uhataan valvontaviranomaisella.

”Alueellinen jätehuoltojaosto pyytää Pirkanmaan ELY-keskusta ryhtymään valvontatoimenpiteisiin, mikäli käy ilmi, että asumisessa syntyviä sako- ja umpikaivolietteitä tyhjentävät muut kuin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n puolesta toimivat yritykset”, kirjeessä sanotaan.

Sako- ja umpikaivojen tyhjennys siirtyi vuodenvaihteessa Pirkanmaan Jätehuollolle, joka kilpailutti kuljettajat. Tähän saakka asukkaat ovat saaneet itse valita kaivojen tyhjentäjän. Nyt tyhjennys pitäisi tilata Jätehuollosta.

Työnsä menettäneet kuljettajat, Pälkäneen kunta sekä muutamat muut kunnat ovat valittaneet päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi asian käsittely on kesken markkinaoikeudessa. Se on asettanut Pirkanmaan Jätehuollon hankintapäätöksen täytäntöönpanokieltoon, joten entiset kuskit ja kilpailutukseen osallistuneet yrittäjät saavat jatkaa entiseen tapaan ainakin niin kauan kuin oikeusprosessi on kesken.

Markkinaoikeus turvautui täytäntöönpanokieltoon, koska valitus tulisi merkityksettömäksi, jos hankintapäätös pantaisiin täytäntöön ja entiset kuljettajat joutuisivat lopettamaan.

 

Tutkintapyyntö asiakasrekistereistä

Lietesota on poikinut myös uuden riidan, sillä lietekaivoja muun muassa Kangasalla tyhjentävä Matti Kulkas epäilee, että sähköisiä asiakasrekistereitä on luovutettu laittomasti Pirkanmaan Jätehuollolle.

Lietekuskit toimittavat kaivovisiiteistään raportin ELY-keskukselle. Tietojen avulla valvontaviranomainen voi seurata siitä, että kaikki kaivot tyhjennetään vuosittain.

Viranomainen ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin. Kilpailutuksen yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, että Pirkanmaan Jätehuolto oli saanut kaivokohtaiset tiedot kaivojen koosta ja tyhjennysmääristä.

– Minulla on Pirkanmaan Jätehuollon kuljetusinsinööri Miia Siukolan sähköposti, jossa hän kertoo, että tiedot perustuvat vuoden 2014 tyhjennystietoihin, jotka kuljettajat ovat raportoineet alueelliselle ympäristöviranomaiselle, Matti Kulkas sanoo.

Hän sanoo, että lietekuljetusyritysten arvo perustuu asiakasrekisteriin ja -suhteisiin.

– Minulle on 36 vuoden aikana kertynyt 2178 asiakasta. En minä halua antaa tällaista rekisteriä korvauksetta jätehuollolle.

Kulkas toivoo, että poliisi tutkisi myös jätehuoltojaoston uhkauskirjeen.

– Jaos ei ole pitänyt kokousta ja päättänyt kirjeestä, vaan se on vs. jätehuoltoinsinööri Hannele Tiiton allekirjoittama.

 

Hinnankorotus poikii omatoimisuutta

Lietteitä tähän saakka ajaneet kuskit eivät ole jäämässä kokonaan työttömäksi, vaikka kuljetukset siirtyvätkin Jätehuollon hoidettavaksi. Kuskit voivat hoitaa yritysasiakkaita entiseen tapaan. Lisäksi moni omakotiasukas ja mökkiläinen aikoo käyttää edelleen paikallista kuskia muissa kuin lakisääteisissä tyhjennyksissä: jos lietekaivojen tyhjennys jää valitusprosessin jälkeen Pirkanmaan Jätehuollon tehtäväksi, sen kautta tilataan tyhjennys kerran vuodessa ja muut ajelutetaan tutuilla kuskeilla.

Lietekaivojen tyhjennyksen hinta nousee, kun se siirtyy Jätehuollon hoitoon. Matti Kulkas pelkää, että se saa uppopumput laulamaan.

– Ennenkin on huomattu, että lietteen määrät pienenevät taksankorotusten yhteydessä.

Lietteen määrän väheneminen voi tarkoittaa sitä, että sontavesiä pumpataan asiattomiin paikkoihin.

– Nyt on kollegoiden kanssa pistetty merkille, että myös taloudellisesti tiukat ajat vaikuttavat: umpikaivon tyhjennys tilataan vasta ihan viime hetkellä, jotta saadaan se viimeinenkin puoli kuutiota mahtumaan ja lasku seuraavalle kuulle.

 

Kommentit (3)

  1. Aarne Raevaara

    Kyseistä kirjettä ei ole käsitelty alueellisessa jätehuoltojaostossa. Minä jaoston jäsenenä en ainakaan sitä voi hyväksyä.

    Aarne Raevaara
    alueellisen jätehuoltojaoston jäsen

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?