Kaupallinen keskus siirtyy

Onkkaalan keskustan laidalle linjattu Lahdentie on rajannut Pälkäneen kehitystä kohta 50 vuotta. Keskustaajama ei ole päässyt kasvamaan valtatien itäpuolelle.

Roholan asuinalue puhkaisee uuden kasvusuunnan Luopioisten suuntaan. Jatkoa seuraa Pälkänevedentien toiselle puolelle, johon suunnitellaan 30 hehtaarin yritysaluetta.

Satojen asukkaiden Rohola sekä laaja yritysalue pitäisi liittää saumattomasti osaksi Onkkaalaa. Roholan kaavaa hyväksyttäessä Pälkäneen päättäjät kantoivat huolta putkista: uudelta asuinalueelta on vedettävä uudet viemärilinjat puhdistamolle saakka, koska nykyputket ovat liian pieniä.

Liikennejärjestelyt tulevat olemaan monin verroin kalliimmat. Kaavan toteuttaminen vaatii Kyttäläntieltä uutta tunnelia Lahdentien ali. Kaavaan sisältyy myös vahva suositus pyörätiesillasta Kostianvirran yli. Se toisi lapsille turvallisen koulutien ja edistäisi kevyttä liikennettä.

Siltojen ja tunneleiden vuoksi Roholan rakentuminen nielee kunnan kassasta vielä monta miljoonaa. Siksi sopisi toivoa, että tonttikauppa käynnistyisi vilkkaammin kuin Rajalanniemessä, jonka autiot kaavatiet ja kuivat putket jäytävät monia päättäjiä.

Ei tosin ole mitään syytä olettaa, etteikö Rohola kiinnostaisi, kun taantuman jähmettämä maa alkaa vihdoin heräillä. Kostianvirran kulttuurimaisemiin pääsee rakentamaan väljästi, hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärelle.

 

Pälkäneen kunta ottaa kuntalaiset alusta alkaen mukaan isojen hankkeiden valmisteluun. Esimerkiksi uuden yritysalueen ideointiin haettiin paikallista asiantuntijanäkemystä yrittäjäyhdistysten kautta.

Yritysalue rakentuu liikenteellisesti aitiopaikalle. Lahdentie kulkee vierestä, ja siksi alue saattaa vetää monenlaisia kaupallisia palveluita. Valtatieltä ja kylältä tuleva asiointiliikenne pakottaa pohtimaan Sammonkulman risteysjärjestelyitä uusiksi.

Roholan asuinaluetta varten ei ehkä kannata ryhtyä rakentamaan uutta tunnelia, jos viereen pitää pian rakentaa liikenneympyrä tai jopa eritasoliittymä.

 

Myös Lahdentien toisella puolella tapahtuu. Sammonkulman omistava Osuuskauppa odottaa, pystyykö pohjavesialueella sijaitseva Aapiskukko jatkamaan polttoainekauppaa. Jos kaavamuutos ei etene, ja Aapiskukon polttoainekauppa päättyy, Osuuskauppa voi tuoda Sammonkulman paikalle ABC:n kaltaisen taukopaikan.

Lisäksi Lahdentien varteen ulottuvaan Lastenlinnan metsään sovitellaan pientaloaluetta. ”Satumetsää” suojeltavaksi esittävä ympäristöyhdistys tosin vastustaa alueen kaavoitusta.

Uudet asuinalueet ja kauan kaivattu yritysalue siirtävät Pälkäneen kuhinan Sammonkulman ristetykseen. Samalla saattaa tapahtua sama kuin lukemattomissa maalaiskunnissa: kaupallinen keskusta siirtyy valtatien varteen ja hiljenevään vanhaan keskustaan jäävät lähinnä koulut ja paikalliset palvelut.

Keskustan siirtyminen valtatien varteen tuntuu myönteiseltä ongelmalta nyt, kun asuin- ja yritystonttikauppa on ollut kohta vuosikymmenen ajan lähes seis. Mutta Tampereella ja Kangasalla rakennusalalla eletään jo kuumenevaa aikaa, ja seuraavaksi katseet suuntautuvat Pälkäneelle.

Myös ”vanhan keskustan” kannalta on olennaisen tärkeää, että uudet alueet kasvavat saumattomasti kylään kiinni, eikä keskustan sisäinen liikenne enää tapahdu valtatien kautta.

 

Kommentointi on suljettu.