Pälkäneen kunnassa ei ole keskustelua pikkukoulujen lakkauttamisesta

Valtuustokeskustelussa joitakin viikkoja sitten oltiin aiheestakin huolestuneita siitä, että kunta käyttää koulun seinien korjaamiseen paljon euroja.

Koulujen kulu- ja tulolajeittaisia kustannuksia ei kuitenkaan tiedetä. Ei siis tiedetä, kuinka paljon seinät, kuljetus, opettaminen ja oppilastarvikkeet maksavat oppilasta ja opetustuntia kohden. Eikä tiedetä, kuinka paljon esimerkiksi kustannukset seinistä ovat kasvaneet suhteessa muihin kustannuksiin. Ei varmaankaan ole järkevää maksaa seinistä enempää eikä varsinkaan kasvavasti enempää kuin mitä opettaminen – perustyö – maksaa?

Valtuusto päätti teettää kouluverkkoselvityksen sivistyslautakunnalla. Tämä aloite ei siis tullut lautakunnasta eikä viranhaltijoilta.

Kun selvitystä pyysi nykyinen valtuusto, on johdonmukaista että tämä valtuusto myös saa vastauksen.

Sivistysjohtaja valmisteli pykälän lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle – joka vie selvityksen omin kommentteineen valtuustolle.

Lautakunnan aineisto on kokonaisuus, joka sisältää liitteet. Tämä kokonaisuus oli julkaistu kokousaineistossa. Tämän liiteaineiston kouluverkkoon liittyvä osa päätettiin salata, eikä sitä olisi toimitettu kunnanhallitukselle. Salaamisesta päätettiin äänestää lautakunnassa.

Äänestys ei tosiasiassa perustunut mihinkään, koska liitteet olivat julkistuttuaan julkisia ja välttämättä osa hallitukselle ja valtuustolle edelleen lähetettävää aineistoa – ja myös tiedotusvälineille julkista aineistoa. Joskus kokouksiin toimitetaan kokoustilanteessa ei-julkista ”varjoaineistoa”, mutta tämä on äärimmäisen harvinaista.

Toinen asia, joka on nyt ”kuohuttanut” mieliä perustuu väitettyyn yhtenäiskouluun ja kouluverkon supistamiseen. Kunnassa ei ole ainakaan minun tietojeni suunniteltu yhden yhtenäiskoulurakennuksen rakentamista eikä myöskään kouluverkkoon tehtäviä ratkaisuja.

Sivistyslautakunnan tehtävänä on tehdä vaihtoehtoisia laskentoja, mutta niiden motiivina ei ole läheskään aina koulujen lakkauttaminen. Asiantuntijalautakunnan on tarkasteltava kustannuksia ja niiden kehitystä.

Pikkukouluasiasta ei nyt mitenkään saa tehtyä kuntavaaliasiaa.

Itse selvitykseen ja sen riittävyyteen suhteessa valtuuston pyyntöön en pysty ottamaan kantaa.

 

Eero Laesterä

kunnanhallituksen puheenjohtaja

 

Kommentointi on suljettu.