Luopioisten Osuuspankki palvelee jatkossakin maaseudulla

Sydän-Hämeen Lehdessä oli 7.6. otsikko, jonka mukaan Osuuspankki jättää maaseudun. Lehti kirjoitti Pohjan ja Sahalahden konttoreiden lakkauttamisesta elokuun 2017 aikana. Otsikko saattaa antaa erehdyttävän kuvan laajemmista ja systemaattisista toimenpiteistä pankkirintamalla.

Pienten paikkakuntien pankkikonttoreiden sulkemiset ovat aiheuttaneet suurta keskustelua niin täällä meidän omalla seudulla kuin koko Suomessa. Konttoreiden sulkemisia usein perustellaan sillä, että asiakaskäyttäytyminen on muuttunut ja kävijämäärät konttoreissa ovat laskeneet. Konttoreiden ylläpito on pankeille kustannuksiltaan kallista. Korkokatteen laskiessa ja asiakaskäyttäytymisen muuttuessa pankkien on ollut pakko miettiä konttoriverkoston laajuutta.

Pankkikonttorin olemassaolo on kuitenkin erittäin tärkeää pienen paikkakunnan elinvoimaisuuden säilymiselle. Jotta pieni paikkakunta olisi elinvoimainen ja kiinnostava asuinpaikka, pieneltä paikkakunnalta täytyy löytyä peruspalvelut. Näitä ovat muun muassa pankkikonttori, kauppa, ravintola ja apteekkipalvelut. Kaikki nämä palvelut löytyvät meiltä Luopioisista. Lisäksi monissa pienemmissä kylissä kuten Aitoossa, Rautajärvellä ja Puutikkalassa on hyvin aktiiviset kaupat, ravintolat ja kahvilat.

Sydän-Hämeen Lehden otsikko sai meidät pitkäaikaiset Luopioisten Osuuspankin hallituksen jäsenet miettimään oman pankkimme historiaa.

Luopioisten Osuuspankki on aikanaan käynyt neuvotteluja siitä, haluaako pankki fuusioitua muiden lähiseutujen pankkien tapaan vaiko säilyttää itsenäisyytensä. Pankin hallinto oli vahvasti sitä mieltä, että pankki halutaan pitää itsenäisenä pankkina.

Luopioisten Osuuspankki on aikanaan perustettu toimimaan oman paikkakuntansa ja maaseudun pankkina. Tämä luonne haluttiin säilyttää silloin ja halutaan säilyttää myös jatkossa. Itsenäisenä pankkina pystymme näkemään parhaiten ne tarpeet, joita paikkakunnan maaseutupankilta vaaditaan, jotta perustamisen yhteydessä määritelty perustehtävä voidaan täyttää.

Luopioisten Osuuspankki on kooltaan pieni pankki. Pankki on kuitenkin hyvin vakavarainen pankki, joka pystyy toimimaan itsenäisenä ja palvelemaan asiakkaitaan kaikissa pankkiliiketoiminnan alueilla. Pankissa on kassapalvelut asiakkaidensa käytettävissä koko pankin aukiolon ajan. Palvelemme asiakkaitamme kassapalveluiden lisäksi varainhoidon, rahoituksen ja lainopillisten asioiden osalta. Haluamme toiminnassamme osoittaa ihmisläheisyyttä ja huomioida asiakkaidemme tarpeet.

Luopioisten Osuuspankki ei siis ole jättämässä maaseutua. Haluamme toimia paikkakunnallamme aktiivisena pankkina, joka tarjoaa pankkipalveluita asiakkailleen heidän tarpeidensa pohjalta. Asiakkaamme, jotka tarvitsevat pankkiasiointiinsa pankkikonttoria, ovat tervetulleita asioimaan konttorissa.

Ne asiakkaat, jotka haluavat hoitaa asiansa sähköisten kanavien kautta, saavat palvelua näissä kanavissa. Tärkeää on, että kaikkien kanavien kautta voimme toteuttaa jatkossakin itsenäisenä pankkina perustehtäväämme ja ihmisläheistä pankkitoimintaa.

 

 

Jarmo Tapola

Luopioisten Osuuspankin hallituksen jäsen vuodesta 1993

Tapio Körhämö

Luopioisten Osuuspankin hallituksen jäsen vuodesta 1997