Kuka tuuraamaan kunnanjohtajaa?

Pälkäneen kunnanhallitus on yleensä onnistunut tekemään yksimielisiä päätöksiä. Kunnanjohtajan sijaisjärjestelyistä päätettäessä jätettiin kuitenkin poikkeuksellisen monta eriävää mielipidettä.

Haluan kertoa miksi vastustin Salmisen Pertin esitystä ja ehdotin hallintosäännön noudattamista.

Kuntaliiton verkkosivuilla lukee: ”Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin.”

”Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.”

Kuntatyönantajien lausunnossa todettiin, että hallintosääntöä pitää noudattaa, koska sijaistamiselle ei siinä ole määritelty aikarajaa. Kuntaliitto arvioi, että kyseisessä tapauksessa voidaan toimia hallintosäännön mukaan tai valita ulkopuolinen sijainen. Mahdollisessa riitatilanteessa sijaisjärjestelyn laillisuus voidaan lopulta joutua arvioimaan oikeudessa.

Hallintojohtajaa valitessa on ollut tiedossa, että hän sijaistaa kunnanjohtajaa ja näin on tähän asti toimittukin, esimerkiksi vuosilomat.

Edellisen kunnanjohtajan aikaan tämä on ollut käytäntö, myös pidemmissä sijaisuuksissa. Hallintojohtaja on ilmaissut halukkuutensa sijaisuuden hoitamiseen, enkä ole kuullut moitteita hänen työskentelystään, ja esimiehensä eli kunnanjohtaja katsoo hänen olevan sopiva tehtävään.

Kunnan hallintosäännön mukaan hallintojohtajaa sijaistaa talousjohtaja. Jos hän ei ole halukas siirtymään toisiin hommiin, luonnollinen toimintatapa on, että hallintojohtajalle haetaan ulkopuolinen sijainen. Näin kunnan ylin virkamies on edelleen Pälkäneen asiat ja ihmiset tunteva henkilö. Tuskin yrityksen toimitusjohtajallekaan ensisijaisesti haetaan sijaista organisaation ulkopuolelta, vain muutaman kuukauden takia.

Mielestäni aina, kun päädytään ulkopuolisen rekrytointiin, tulisi paikka laittaa avoimeen hakuun, vaikkei siihen velvollisuutta olisikaan. Tämä tukee avointa päätöksentekoa ja demokratian toteutumista.

Näiden seikkojen valossa vastustin esitettyä toimintatapaa sijaisjärjestelyihin ja ehdotin hallintosäännön noudattamista, ottamatta kantaa sijaiseksi esitettyyn henkilöön.

Reetta Mathier

Kommentointi on suljettu.