Karhunsalon pengertie sai uudet luvat

Reilun sadan metrin mittainen Pengertie yhdistää Karhunsalon Hirvonniemeen. Veneliikenne sekä veden vaihtuminen matalassa salmessa pyritään mahdollistamaan 5,2-metrisen liimapuusillan ja kolmemetrisen siltarummun avulla. Karhunsalon saaren ja Orisalon yhdistävälle pengertielle ja sillalle oli jo ennestään lainvoimainen lupa.

Karhunsalon ja Orisalon mökkiläiset ovat saaneet uuden luvan pengertielle, joka liittää Mallasveden saaret Hirvonniemeen. Aluehallintoviraston edellinen lupa kaatui hallinto-oikeudessa, koska pengertie olisi aiheuttanut haittaa sen katveeseen jääneelle mökille. Alkuvuodesta 2017 jätetyssä lupahakemuksessa pengertie linjattiin uudelleen niin, että se kiersi mökin kauempaa. Viime kesänä päivitetyssä suunnitelmassa sitä siirrettiin taas lähemmäs niemen kärkeä ja mökkiä, jottei hanke uhkaisi viitasammakon elinalueita.

Aluehallintovirasto madalsi lupaehdoissaan pengertietä, jotta maisemahaitta jäisi pienemmäksi. Veneliikenne sekä veden vaihtuminen matalassa salmessa pyritään mahdollistamaan 5,2-metrisen liimapuusillan ja kolmemetrisen siltarummun avulla. Veden virtaamisen varmistamiseksi aluehallintovirasto edellyttää, että salmea ruopataan teräsputkisillan ja liimapuusillan aukkojen kohdalta. Pengertien rakennustöihin on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja hankkeen tulisi valmistua kymmenessä vuodessa.

Reilut kymmenen vuotta vireillä olleesta pengertiestä on tullut ikuisuushanke. Mikäli aluehallintoviraston nyt myöntämästä luvasta ei valiteta, Karhunsalo ja sen jatkeena oleva Orisalo päästään liittämään mantereeseen. Saarten väliin rakennettavalle sillalle ja pengertielle on jo lainvoimainen lupa, sillä hallinto-oikeus kumosi ainoastaan Karhunsalon pengertien luvat.

Karhunsalon Hirvonniemeen yhdistävälle pengertielle lupaa hakee 15 kiinteistön omistajat. Tiehankkeen vaikutuspiiriin kuuluu viitisenkymmentä kesäasuntoa. Karhunsalossa on 31 mökkiä, Orisalossa parikymmentä.

Pengertien rakentajien on maksettava 4200 euron korvaukset vedenomistajille ja runsaan 17 000 euron korvaukset pengertien kupeessa olevan mökin omistajalle.

Aiemmassa lupahakemuksessa tietä siirrettiin kauemmas kapeimmasta salmesta, jottei siitä aiheutuisi haittaa kärjen mökille. Päivitetyssä hakemuksessa linjausta suoristettiin viitasammakkohavaintojen vuoksi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.