Jätehuoltolautakunta teki periaatelinjauksen: lietteenkuljetusasiaa ei arvioida uudelleen

Alueellinen jätehuoltolautakunta ei aio ottaa sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusta koskevaa kokonaisuutta uudelleen arvioitavaksi. Lautakunta teki asiasta yksimielisesti periaatelinjauksen kokouksessaan joulukuussa. Sen mukaan kuljetusjärjestelmäpäätöksen avaaminen toistuvasti uudelleen arvioitavaksi vaikeuttaa merkittävästi sekä viranomaisen päätösten ennakoitavuutta että jätehuollon kehittämistä ja toiminnan suunnittelua. Tehtyjen päätösten avulla arvioidaan turvattavan kiinteistön haltijoiden etu sekä varmistettavan ympäristön ja terveyden kannalta asianmukainen lietteenkeräys.

Asumislietteen kuljetukset siirtyivät vuoden 2013 päätöksellä kunnan järjestettäväksi vuoden 2017 alussa. Nyt kuntien omistama yhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, kilpailuttaa lietteiden kuljetukset ja organisoi tyhjennykset.

Lautakunta ei viime kokouksessaan myöskään myöntänyt Hämeenkyrölle kunnan hakemaa poikkeusta ja linjasi, ettei poikkeamisia huhtikuun 2013 päätöksestä oteta käsiteltäväksi. Lautakunta katsoo, että toimialueella on kunnan järjestämä lietteenkuljetus, joka täyttää jätelain vaatimukset ja tekee kuljetusjärjestelmän kehitystyön mahdolliseksi.

Hämeenkyrön kunta oli hakenut jätehuoltolautakunnalta lupaa muuttaa sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä takaisin kiinteistön haltijan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi, jossa kiinteistön haltija sopii itse lietekuljetuksista kuljetusyrittäjän kanssa. Lautakunnan mukaan Hämeenkyrön kunta ei hakenut poikkeamista vuoden 2013 päätöksestä määräaikaan mennessä. Tuloksetta lautakunnan myös toivottiin käynnistävän sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän uudelleen arvioinnin Hämeenkyrön ja kaikkien muidenkin paikkakuntien osalta.

Nimien keräys aiemmin käytössä ollutta, kiinteistön haltijan järjestämää yrittäjävetoista lietekuljetusta tukevaan adressiin kuitenkin jatkuu edelleen. Keskitettyyn lietekuljetukseen siirtymisen on pelätty tuhoavan alalla toimivien yrittäjien työmahdollisuudet, vievän kuntalaisilta valinnan mahdollisuudet ja nostavan lietekaivojen tyhjennyshintoja. Päätöstä on moitittu myös puutteellisesta valmistelusta ja Tampere-keskeisyydestä; lautakunnassa Tampereella on jäsenenemmistö.

Jätehuoltolautakunnan mukaan asiaa on tutkittu monipuolisesti ja kattavasti 2012–15, ja valmistelu on pohjautunut poikkeuksellisen laajaan tietojen keruuseen muun muassa eri viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, kuntien jätevedenpuhdistamoilta, kuljetusyrittäjiltä ja kuntalaisilta.

 

Valituksia päätöksistä

Pirkanmaalla 17 kunnan yhteinen jätehuoltoviranomainen, alueellinen jätehuoltolautakunta – silloinen alueellinen jätehuoltojaosto –  päätti huhtikuussa 2013, että sako- ja umpikaivolietteen kuljetus toteutetaan 1.1.2017 alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Vanhan, kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamista ei nähty mahdollisena, koska jätelain asettamat vaatimukset olivat tiukentuneet. Jätehuoltolautakunnan mukaan kotitaloudet eivät olleet kattavasti liittyneet lietteenkuljetukseen, määräysten mukaisia lietekaivojen tyhjennysvälejä ei  noudatettu ja valvonnan järjestäminen oli lähes mahdotonta.

Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi valituksen.

Yksittäiset kunnat saivat hakea poikkeusta tästä päätöksestä alkuvuoteen 2015 mennessä, mutta poikkeuslupa myönnettiin ainoastaan Nokian kaupungille. Myös näistä päätöksistä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta eri oikeusasteet hylkäsivät kaikki valitukset. Näin ollen kaikki kuljetusjärjestelmää koskevat päätökset ovat lainvoimaisia.

 

Hinnat ennallaan vuonna 2019

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusmaksut pysyvät vuonna 2019 entisellään säännöllisen tyhjennyksen ja pikatyhjennyksen osalta. Vuonna 2018 käytössä ollut hälytystyhjennys poistettiin, ja sen tilalle tuli edullisempi toimistoajan ulkopuolinen päivystystyhjennys.

Lietteen kuljetusmaksut ovat samat kaikissa kunnissa, ja hinta riippuu kuljetettavasta lietemäärästä. Käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Pälkäneen ja Kangasalan lisäksi Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Ruoveden, Tampereen, Vesilahden, Virrat, Ylöjärven ja osan Sastamalaa.

Yksi kommentti

  1. Masa

    Lieteet ei kaivosta nytkään mihinkään häviä.
    Kun joilakin aluiella sitten on otetu keskitetty keräys käytöön ja jätettä on tulut runsamin johtuu lähinä vain siitä etä ekala kerta tulee kun sieltä löytyy kaivoja joista vain harvoin on keräty jätteet pois. .
    Lisäksi kun auto tehokasti imee siihen tulee reilusti pelkää vettä jota kaivossa aina toivon mukaan on sen verta ettei hajuja tule.
    Kun esim. yhden ihmisen asuttaman talon kaivoon voi tulla vain vuoden aikana jätetä muutaman ämmärin verran loppu on vettä joten sen veden kuljetus kaatopaikalle tai mualle jäte asemale on kyllä täysin turha toimen pide kun se kaivo tule kuitenkin hajujen takia nopean saada vesi nosemaan samaan määrään.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?