Sivistyslautakunta vastaa kuntalaiskirjeeseen

Pälkäneen sivistyslautakunta vastaa Maija Leppälän kuntalaiskirjeeseen (SHL 6.3.2019) koskien Aitoon varhaiskasvatusta ja alakoulua.

Sivistystoimessa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa tulee tarkastella kokonaisuutena, ei yksittäisten kylien näkökulmasta. Lapsi- ja oppilasmäärän pienentyminen on johtanut myös palvelutarpeen vähenemiseen, jolloin palveluverkkoa tulee supistaa. Palvelutarpeen vähenemisen taustalla ovat syntyvyyden lasku ja kaupungistumiskehitys, jotka eivät koske yksin Pälkänettä vaan koko maata. Tämän kehityksen seuraukset näkyvät kuitenkin voimakkaimmin Pälkäneen kaltaisten maaseutumaisten kuntien harvimmin asutuilla alueilla.

Pälkäneellä syntyvyys on laskenut voimakkaasti. Kuluvana lukuvuonna esioppilaita on yhteensä 78. Ensi syksynä esioppilaita on tämänhetkisen tiedon mukaan 58. Vuonna 2018 Pälkäneellä syntyi 48 lasta, joista 8 entisen Luopioisten kunnan alueella.

Kunnan velvollisuus on järjestää lakisääteiset palvelut kysynnän mukaan. Kunnan palvelupisteiden ylläpito ei ole arvo itsessään, vaan kunnan alueella asuvien lasten laadukas varhaiskasvatus, hyvien kouluvalmiuksien tarjoaminen sekä laadukas perusopetus ovat Pälkäneen sivistystoimen tavoitteet. Sivistystoimessa toiminnan järjestämisen lähtökohtina ovat toiminnan laatu ja taloudellisuus. Yksiköiden tulee olla kooltaan sellaisia, että niissä voidaan toteuttaa toiminta laadukkaasti lain edellyttämällä ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Laadukas varhaiskasvatus edistää lapsen hyvää elämää, kehitystä ja oppimista. Tutkimusten mukaan laadukkaan varhaiskasvatuksen kaksi keskeistä tekijää ovat lasten mahdollisuus ikätason mukaiseen ryhmäytymiseen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattitaito.

Sivistyslautakunnan näkemyksen mukaan on vaarana, että lasten näkökulma ja lapsen etu jäävät kylien elinvoimaan keskittyvässä keskustelussa vähälle huomiolle. Varhaiskasvatuslain valmistelussa selvitettiin tutkimuksella lasten näkökulmia siihen, millaisena lapset näkevät varhaiskasvatusympäristön merkityksen ja oman asemansa tuossa ympäristössä. Lapset nostivat selkeästi esille kaksi seikkaa: aktiivisen ja liikunnallisen toiminnan sekä toisten lasten merkityksen arjessa. Haastatteluissa lapset korostivat kaverisuhteita päiväkodin ja perhepäivähoidon mukavana asiana. Vertaissuhteilla on ensiarvoisen tärkeä merkitys lapsen kasvulle ja identiteetin kehittymiselle.* Monipuolisten vuorovaikutus- ja sosiaalisten suhteiden mahdollistuminen on huomioitava opetuksen järjestämisessä.

Sivistystoimessa halutaan varmistaa kaikille lapsille tasavertaisesti mahdollisuus pedagogisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen järjestäminen niin, että kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat opettajan johdolla tapahtuvan toiminnan piirissä. Päiväkotien teemallisia painotuksia on Pälkäneen varhaiskasvatuksessa aika ajoin mietitty ja ideoitu. Painotukset vaativat henkilöstön kouluttautumista ja kyseisen yksikön resurssointia teeman toteuttamiseen, jotta se aidosti ja elävästi toteutuu. Yksiryhmäisessä päiväkotiyksikössä henkilöstön vähäisen lukumäärän takia teeman toteuttaminen on haastavampaa kuin isommassa yksikössä varsinkin, jos lapsiryhmän ikäjakauma on kovin heterogeeninen.

Pälkäneen kunnan heikentyvä taloudellinen tilanne osaltaan pakottaa tarkastelemaan palvelujen järjestämistapaa ja kustannustehokkuutta kriittisesti. Vuoden 2018 aikana tehtiin talouden tasapainottamisohjelma, jonka julkistamisen jälkeen järjestettiin kuntalaisten kuulemistilaisuudet Luopioisissa ja Onkkaalassa. Lisäksi kuntalaisilla oli mahdollisuus lähettää kysymyksiä ja kommentteja tasapainottamisohjelmaan liittyen. Kysymyksiin vastattiin kuulemistilaisuuksissa ja vastaukset julkaistiin kunnan verkkosivuilla. Syksyllä 2018 varhaiskasvatusta koskevat valtuuston tasapainottamispäätökset kumottiin, koska tehtyjen päätösten säästövaikutukset todettiin riittämättömiksi. Samaan aikaan säästötarve kasvoi aiemmin arvioitua suuremmaksi verotulotietojen täsmennyttyä. Erilaisia ehtoja sisältäneet Rautajärven koulun ja Harhalan koulun lakkauttamista koskeneet valtuuston päätökset jäivät edelleen voimaan.

Sivistyslautakunta antoi talousarvioehdotuksensa vuoden 2019 osalta kunnanhallitukselle. Ehdotus eteni sellaisenaan kunnanhallituksen käsittelystä valtuustoon, jossa esitykseen ei tehty muutoksia. Valtuustolle annetun päätösehdotuksen ja valtuuston 13.12.2018 hyväksymän päätöksen esittelytekstissä mainitaan seuraavaa: ”Sivistystoimessa on laadittu kolmen vuoden aikana toteutettava toimenpidesuunnitelma palveluverkon tiivistämiseksi sekä toiminnan uudelleenorganisoimiseksi. Toimenpidesuunnitelman taustalla on kunnan talouden tasapainottamistarve sekä lapsi- ja oppilasmäärien vähenemisestä johtuva toiminnan sopeuttaminen. Vuonna 2019 tapahtuvia toimenpiteitä ovat seuraavat: Tuulenpesän ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen 1.8.2019, Rautajärven ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen 1.8.2019, alueen Rautajärvi-Luopioinen-Aitoo esiopetuksen järjestäminen Luopioisten Kirkonkylän koululla 1.8.2019 alkaen, Onkkaalan esiopetuksen keskittäminen Kostian koulun esiopetusyksikköön 1.8.2019 alkaen, Rautajärven ja Luopioisten IP-toiminnan järjestäminen Lumpeennupun päiväkodissa / esiopetusryhmässä 1.8.2019 alkaen, ja Aitoon IP-toiminnan järjestäminen Aitoon päiväkodissa 1.8.2019 alkaen.”

Tämänhetkisen tiedon mukaan Rautajärven, Luopioisten ja Aitoon esioppilaita on lukuvuonna 2019–2020 yhteensä 12. Ryhmäkoko on esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta oikea. Perusopetuslain ja Pälkäneen kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaan esioppilaille järjestetään koulukuljetus, jos koulumatkan pituus on lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli kolme kilometriä. Esiopetuksen oppilaalle voidaan järjestää kuljetus hoitopaikkaan/hoitopaikasta. Aitoon esioppilaat kuljetaan iltapäiväksi täydentävään varhaiskasvatukseen Aitoon päiväkodille, mikäli perheet toivovat näin.

Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen ilmoittautuminen käynnistyy aina helmikuussa. Tässä yhteydessä tiedotetaan myös toiminnan järjestämisen paikat. Järjestämispaikkojen lukumäärä määräytyy toimintaan osallistuvien lasten lukumäärän perusteella edellä selostettujen toiminnallisuuden ja taloudellisuuden näkökulmat huomioiden.

Oppilasmäärä erityisesti Rautajärvi-Luopioinen-Aitoo –alueella pienenee tämänhetkisen tiedon mukaan niin voimakkaasti lähivuosien aikana, että yksiköiden yhdistämiset ovat välttämättömiä pelkästään toiminnallisuuden näkökulmasta. Seudun kylien voimavarojen yhdistäminen ja vahva, keskinäinen yhteisöllisyys voivat tulevaisuudessa olla se positiivinen, myönteinen mainos elävästä ja toimivasta maaseudusta, joka houkuttelee muuttajia.

Pälkäneellä, 12.3.2019

Sivistyslautakunta

*) Karila, Kirsti: Vaikuttava varhaiskasvatus, Tilannekatsaus toukokuu 2016 (Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2016:6)

Kommentit (4)

 1. Timo Penttilä

  Vaikka asia ei minua varsinaisesti muuten koske, paitsi veronmaksajana, niin haluaisin kyllä täsmentää hieman.
  Esikoulun alkaa ensi syksynä Rautajärveltä yksi oppilas, Luopioisista kait 3 oppilasta ja Aitoosta 7-8 oppilasta. Rautajärveltä kuljetetaan luonnollisesti taksilla Luopioisiin.
  Nyt kuitenkin aletaan kuljettaa myös Aitoon oppilaat aamuin illoin taksilla Luopioisiin, jolloin esikoululaisia kuljettaa kaksi eri taksia. Rautajärveltä tuleva taksi kun olisi kevyesti noukkinut myös luopioislaiset kyytiin ja tuonut Aitooseen.
  Jotenkin tuntuisi luontevalta, että esikoulu olisi jatkunut nimenomaan Aitoossa, jossa myös tulevina vuosina oppilaita enemmän, kuin muissa ”vanhan Luopioisten kylissä” yhteensä.
  Ihmetyttää vain, ovatko kunnan muutkin päätökset näin nurinkurisia.
  Eihän kunta voi tehdä päätöksiä huutoäänestyksellä.
  Jos säästöihin vedoten tehdään päätöksiä, pitäisi ne myös olla sellaisia, jotka edes vähän säästävät.

 2. Kaisuli

  Hyvä Timo!
  Minäkin haluaisin nähdä tilastot esim. viidelle seuraavalle vuodelle. Aitoon alakoulusta mennään Anna Tapiolle lähikouluun. Aitoosta löytyy lisäksi Koulutuskeskus. Nämä em. puoltavat Aitoon koululle eskariin siirtymistä, kuten Timo jo mainitsikin.

  Miksi osa oppilaista edelleen kulkee yläkouluun Onkkaalaan, sitä en tiedä. Kuinkahan iso osa Luopioisten puolen oppilaista kuljetetaan jo nyt?

  Jos oikeasti keskittämistä haetaan, tässä olisi Aitoon malli.

 3. KiMi

  Yo. kommentit haisevat kunnan salaliitolta; saadaan kaikki entisen Luopioisten alueen lapset keskitettyä ensin Luopioisten äärilaidalle. Siitä ne sitten voikin parin vuoden kuluttua näppärästi siirtää Onkkaalaan.
  Ja kas kaikki tapahtui kuntalaisten toiveen mukaan.
  Ajatelkaa nyt edes vähän.
  Ja Jarkon koululla ei perusopetuksen kanssa ole mitään tekemistä. Oppilaat tulevat ihan muista kunnista ja kaupungeista.

 4. nimetön

  Eiköhän nuo luvut itsessään kerro kaiken. Ei kai jossainpäin voida ylläpitää opetusta kunnan piikkiin ”tuontioppilailla”. Asia olisi eri, jos kylässä olisi edes puolet omia lapsia.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?