Kysyimme ehdotuksia alakouluverkosta: kannatusta saivat niin kahden kuin kolmen alakoulunkin malli, osa vastaajista näki, että koulujen lakkautuksilla ei kerry todellisia säästöjä

Pälkäneen alakouluverkossa on tällä hetkellä viisi koulua.

Sydän-Hämeen Lehden nettisivuilla viime perjantaina julkaistussa gallupissa kysyttiin, millainen alakouluverkko Pälkäneellä tulisi olla. Vastaajat saivat kyselyssä valita ne koulut, jotka heidän mielestään tulisi Pälkäneellä säilyttää. Gallupiin oli kertynyt keskiviikkoon kello 14 mennessä yli 400 vastausta.

Suuri osa vastaajista kannatti kahden koulun mallia, jossa säilytettävät koulut olisivat joko Kostian koulu ja Aitoon koulu tai Kostian koulu ja Luopioisten kirkonkylän koulu. Kannatusta sai myös kolmen koulun malli, mutta vastaajien keskesn syntyi suurta hajontaa siinä, mitkä nuo kolme koulua olisivat. Osa vastaajista näki, että kaikki viisi alakoulua tulisi säilyttää, ja osa taas oli sitä mieltä, että kunnassa pärjättäisiin vain yhdellä alakoululla.

Kokosimme tähän juttuun suosituimpia kouluverkkoehdotuksia ja perusteluja niille.

 

Kostian koulu.

Moni vastaaja haluaisi säilyttää kaikki alakoulut: Kostian, Harhalan, Aitoon, Luopioisten kirkonkylän ja Rautajärven koulut.

”Koulut tuovat kyliin elinvoimaa. Uudet markkinointisuunnitelmat ovat juuri valmistuneet kyliin, koulut ovat markkinointivaltti uusien asukkaiden houkuttelemisessa. Kyläkoulut ovat paremmassa kunnossa kuin Kostian koulu. Kukkian koulu -projektilla on hyviä ehdotuksia kulujen karsimiseksi ja lisätulojen saamiseksi ilman koulujen lakkautuksia, koulukuljetukset syövät kaavaillut säästöt. Sivistystoimen kurittamisen sijaan voisi myös tarkemmin tutkailla kunnassa ja kunnantalolla työskentelevien määrää, vertailla muihin kuntiin, josko sieltäkin löytyisi säästettävää.”

”Mielestäni kaikki alakoulut tulisi säilyttää, koska koulujen lopetuksella ei ole nähtävissä konkreettisia vaikutuksia talouden paranemiseen. Kunnan tavoitteena on saada kuntaan lisää lapsiperheitä, ja kouluja lopettamalla se voi pahimmassa tapauksessa vähentää jo tämän hetkistä lapsiperheiden määrää.”

”Koulujen lakkautuksesta ei oikeasti tule säästöjä, lasten kuljetusmatkat kasvavat epäinhimillisiksi, eikä kuntaan muuta ainoakaan lapsiperhe, jos koulujen alasajo jatkuu.”

”En haluaisi yhdenkään koulun lopetettavan. Kostian koulu on nyt jo niin tupaten täynnä. Kun kerta kaksi luokkaa on edelleen VPK:n tiloissa.”

 

Aitoon koulu.

Kannatusta keräsi myös kahden alakoulun malli, jossa koulut olisivat Kostia ja Aitoo.

 

”Aitoossa on hyvät ja riittävät tilat. Koululla paljon muutakin toimintaa. Hyvä sijainti. Kostian koulu toisessa päässä kuntaa.”

”Alle kouluikäisen lasten kanssa olen todella harmissani kuultuani, että Aitoossa ei olisi mahdollista käydä ala-astetta. Siinä vaiheessa menee aivan sotkuiseksi koko perheen menot, joten todennäköisesti seuraava iso muutos olisi muutto kotikaupunkiini, koska en halua lapsille jatkuvaa taksilla kulkua kouluun, vaan mahdollisuuden itse päästä kävelemään ja pyöräilemään sinne.”

”Aitoon koulu on kunnan paras koulu sijainniltaan, jonne voidaan tuoda lapsia myös Roholan alueelta, kun Kostian koulu on täynnä. Aitoossa on monipuoliset luokat: teknisen- ja tekstiilitaidon luokat, musiikkiluokka, kotitalousluokka, liikuntasali ja niin edelleen.”

 

Kannatusta sai myös malli, jossa kaksi alakoulua olisi Kostian koulu ja Luopioisten kirkonkylän koulu.

”Pieni kunta, vähän oppilaita ja vähenevät koko ajan asukasmäärän laskiessa. Aikanaan syytä harkita vain yhden ala-asteen pitämistä, kuitenkin vielä voisi Luopioisten kirkonkylän koulu 2–3 vuotta jatkaa. Myös yläasteikäiset tulisi keskittää yhteen paikkaan.

”Jos vain kaksi säilytetään niin silloin näin. Paras olisi, jos mitään näistä ei lopetettaisi, koska missään laskelmissa ei ole pystytty näyttämään, että kouluja lopettamalla olisi saatu säästöjä aikaan. Olisi kaikille kunnan lapsille tasapuolista, että kouluun ei olisi kellään kohtuuttoman pitkämatka. Pitää ajatella lasten parasta. Molemmissa keskuksissa on koulut, silloin se on oikeudenmukaisempaa. Näin taataan palvelut myös Itä-Pälkäneellä.”

”Olisi kunnan kummassakin päässä oma koulu. Luopioinen on aivan mahtava ympäristöineen ja ihan riittävä itäpäälle. Aitoosta voi kulkea Luopioisiin tai Onkkaalan päähän, sama matka. Ei tarvitse tehdä remppoja kiinteistöön. Aitoon kiinteistölle varmasti löytyisi käyttöä, joko Anna Tapion käyttöön tai varhaiskasvatukselle.”

 

Rautajärven koulu.

Moni vastanneista haluaisi säilyttää Kostian, Aitoon ja Luopioisten kirkonkylän koulut.

”Kostian kouluun ”vanhan” Pälkäneen oppilaat, Aitooseen oppilaat kuten ennenkin + 5–6 -luokat Luopioisista ja Rautajärveltä. Luopioisiin 1–4 -luokat Luopioisten ja Rautajärven oppilaat.”

”Aitoossa terve ja iso rakennus. Mahtuu paljon oppilaita, voi toimia tarvittaessa väistötilana Kostian oppilaille. Säästöjä syntyy Harhalan koulun lopettamisesta sekä Luopioisten koulun muuttamisesta kaksi opettajaiseksi. Kunnan kylien vetovoima säilyy, kun houkutellaan lapsiperheitä.
Pälkäne saa mainetta kuntana, joka ei lopettanutkaan kyläkouluja vaan haluaa panostaa lapsiperheiden elämään ja samalla houkuttelee niitä lisää tarjoamalla aktiivisesti tontteja myös Aitoosta ja Luopioisista mahdollisille uusille asukkaille.”

”Kolmen koulun säilyttämisellä pidettäisiin koulumatkat edes siedettävällä tasolla.”

”Jos kunta on päättänyt karsia lisää koulutuksesta, on kohtuullista valvoa, että alle 12-vuotiaiden koulupäivät ei veny koulumatkan vuoksi äärettömyyksiin.”

”Tämän kokoisella kunnalla ei ole varaa pitää useita kiinteistöjä. Valitettava fakta. Näiden kolmen koulun tiloihin panostamalla ja tarvittaessa lisärakentamisella saadaan parhaat tulokset.”

 

Jonkin verran kannatusta sai myös se vaihtoehto, että Pälkäneelle jäisi vain yksi koulu eli Kostia.

”Kunnan oppilasmäärälle riittää yksi alakoulu, yksi yläaste ja yksi lukio. Tulevaisuudessa ei oppilasmäärän kasvua näy vaan se päinvastoin vähentynee, joten toimenpiteet ovat tarpeen.”

”Yksi kehittyvä kuntakeskus on vahvuus ja se keskus on Onkkaala. Väestökehitys kulkee alaspäin ja lapset mahtuvat mainiosti pian yhteen kouluun. Kehitetään ja kunnostetaan Kostian koulua, lisärakennetaan Kostialle jos tarvetta on, turvataan näin lasten hyvä ja tulevaisuutta rakentava koulutie.”

 

Harhalan koulu.

Vastanneista muutama oli sitä mieltä, että vain Harhalan koulun voisi sulkea, ja muut neljä alakoulua tulisi säilyttää.

”Rautajärvi olisi myös säilytettävä, koska tulisi pitää kiinni lupauksesta, mitä asukkaille on annettu 25 oppilaan säilymisen suhteen annettu. Opettajia voisi kierrättää eri kouluissa. Eri päivänä eri kouluissa erikoisalojen opettajat toisivat säästöä.”

”Kyläkoulut ovat hyvä ja haluttu oppimisympäristö lapsille. Ne ovat myös kylien vetovoimatekijä ja pitävät elämää kylissä yllä. Pälkäne voisi erottautua muista kunnista ja tehdä selkeän arvovalinnan, että meillä tärkeä arvo on lähikoulu lapsille. Se toisi varmasti asukkaita kuntaan ja olisi varsin positiivinen markkinointiviesti!”

 

Muutama vastaaja kannatti mallia, jossa alakouluverkon muodostaisivat Kostian, Aitoon ja Rautajärven koulut.

”Tämä olisi sopivan kokoinen kouluverkko. Koulumatkat olisivat kaikille sopivanpituisia. Tulevaisuudessa 5–6 -luokat alkavat sulautua yläkouluun, joten tässäkin mielessä tällainen kouluverkko olisi sopiva. Kunnan rikkaus on kaksi yläkoulua, joista oppilaat voivat valita. Uusia rakennuksia ei ole taloudellisesti järkevää rakentaa ja korjaamiseenkin täytyy suhtautua kriittisesti.”

”Jotta välimatkat olisivat kohtuullisia kunnan kaikilta kolkilta alakouluun. Bussit kulkevat myös Pälkäneeltä Aitoon suuntaan.”

 

Kirkonkylän koulu.

Joidenkin vastaajien mielestä Harhalan koulua ei tulisi lopettaa, vaan se tulisi säästää vanhan Pälkäneen pään toisena kouluna Kostian rinnalla. Itä-Pälkäneelle tässä tapauksessa jäisivät Aitoon ja Luopioisten kirkonkylän koulut.

”Ihan älytöntä lopettaa esimerkiksi Harhalan koulua ainakaan niin kauan, kun Kostian koululla on tila- ja sisäilmaongelmia. Aitoon ja Luopioisten koulujen tilanteesta ei ole tarpeeksi itsellä tietoa, mutta välimatkat ja lasten taksissa istumiset käyvät siellä suunnalla varmaan todella isoiksi, jos siellä lopetetaan kouluja. Tulevaisuudessa vähempi koulumäärä on varmasti väistämätöntä, mutta mielestäni kaikki jäljelle jätettävät koulut täytyy ensin saada kuntoon. Kostian koulun laajennus ja korjaus ensin ja sitten katsotaan, mikä on tilanne. On varmasti huomattavasti helpompaa pitää oppilaat nykyisissä kouluissa, kunnes puitteet Kostialla ovat kunnossa.”

 

 

 

 

Kommentointi on suljettu.