Ikäihmisille suunnattuja yhteisötaloja on nousemassa sekä Onkkaalaan että Luopioisiin – suunnitteilla on kaksikerroksisia pienkerrostaloja

Pälkäneellä suunnitellaan yhteisötaloja sekä kunnan keskustaan Onkkaalaan että Luopioisiin. Jos hanke etenee suotuisasti, rakentamaan voidaan päästä noin vuoden päästä. Eläkeikää lähestyville ja ikääntyneille suunnattuja taloja on soviteltu Onkkaalassa Pälkäneenkujalle ja Luopioisissa Rajalantielle. Pälkäneenkujan tontille oltaisiin alustavasti sijoittamassa kaksi taloa ja Rajalantielle yksi. Tontit ovat kunnan omistuksessa.

– Sijainti sekä Onkkaalassa että Luopioisissa on keskeinen ja lähellä palveluita. Ikäihmisille tärkeimmät palvelut – kauppa, apteekki, terveyskeskus ja kirkko – ovat molemmissa erittäin lähellä, Markku Saarela Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksestä kertoo.

Havainnekuva yhteisötalosta. Suunnitelmat ovat vielä alustavia, eikä talojen lopullinen toteutus välttämättä vastaa havainnekuvaa.
Onkkaalassa yhteisötaloa kaavaillaan Pälkäneenkuja 3:een.

Yhteisötaloja on alustavasti kaavailtu kaksikerroksisiksi puukerrostaloiksi. Yhteen taloon tulisi 9–10 asuntoa, jotka olisivat kooltaan noin 40–50-neliöisiä. Hissillisiin taloihin tulisi asuntojen lisäksi yhteinen saunaosasto sekä erilaisia hyvinvointipalveluja.

Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen, yhteisöllisyyteen ja valoisuuteen.

– Huoneistojen välittömään läheisyyteen on tarkoitus saada tiloja yhteiseen oleskeluun, hankesuunnittelussa mukana oleva Seppo Kääriäinen Luopioisista kertoo.

Rakentamaan vuoden päästä?

Yhteisötalot ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta. Jos suunnittelu ja kunnan kaavoitustyö etenee suotuisasti, rakennustyöt voisivat alkaa ensi vuonna ja asumaan pääsisi vuonna 2023.

– Ajatus on, että asunnoista osa voisi olla omistusasuntoja ja osa olla vuokralla. Osuuskunta-asumistakin on väläytelty. Toteutusmuoto selviää hankkeen edetessä. Tarkoitus on joka tapauksessa suosia kohtuuhintaista rakentamista, ja olemme tutustuneet tämän myötä myös uusiin ideoihin, Kääriäinen sanoo.

Yksi näistä selviteltävistä uusista ideoista on ryhmärakennuttaminen, jossa tulevat asukkaat perustavat osuuskunnan tai asunto-osakeyhtiön, jonka lukuun rakennushanke toteutetaan. Yhteisö voi vaikuttaa yhteisten tilojen suunnitteluun ja asukas oman asuntonsa suunnitteluun.

Yhteisötalo sijoittuisi Luopioisissa Rajalantien 5:een.

– Välissä ei siis ole grynderiä, mikä laskee kustannuksia, Kääriäinen lisää.

Luopioisissa on jo opittu yhteisöllisestä asumisesta viiden vuoden ajan Pöllökartanossa. Pöllökartanon yhteisö on toimiva, mutta vanhassa hirsitalossa on sellaisiakin ominaisuuksia, jotka uusiin kerrostaloihin voisi toteuttaa eri tavalla.

Kunta tukee hanketta

Yhteisötalo-hankkeessa on Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksen lisäksi monia muitakin toimijoita. Ympäristöministeriö tukee hanketta 60 000 eurolla Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman kautta ja Pälkäneen kunta tukee hanketta 40 000 eurolla. Kunnan tuki kohdistuu ennen kaikkea henkilöstökuluihin kunnan johdossa, maankäytössä, elinvoimapalveluissa ja teknisissä palveluissa. Myös Luopioisten Säästöpankkisäätiö on tukenut yhteisötaloja rahallisesti.

– Ilman kunnan ja yhdistysten hyvää yhteistyötä tämä projekti ei olisikaan ollut mahdollinen. Kunta on tässä vahvasti mukana, mistä olemme erittäin kiitollisia, Markku Saarela summaa.

 

Pohjapiirustusmalli talon ensimmäisestä kerroksesta.

Kommentointi on suljettu.