Pyyhkikää viivat kartoista

Pitäisi mökki laittaa. Naapurit vain eivät lämpene hankkeelle, sillä se tulisi heidän mailleen. Ja lupaviranomainenkin nihkeilee, sillä rakennuspaikka sattuu olemaan suojelualuetta.

Mutta ei hätää, vaikka rakennuslupa menee nurin. Pistetään ensin valitus sisään ja sitten kaavamuutos vetämään. Kaavamuutoksen perusteluissa ei takerruta luparivanomaisen nuhteisiin, vaan vedotaan hanketta puolustavaan valitukseen.

Suurin piirtein näin toimii maakuntaliitto, joka on edelleen varaamassa Vehoniemenharjusta Syrjänharjuun ulottuvaa aluetta tekopohjavesilaitokselle. Maakuntakaavoittaja ei anna painoa sille, että aluehallintovirasto on tyrmännyt tekopohjavesilaitoksen lainvastaisena ja suojelualueita vaarantavana.

Maakuntakaavan perusteluita ei haeta kaatuneesta lupapäätöksestä, vaan Tavase-valituksesta, johon ELY-keskus on antanut lausuntonsa. Lausunnoistakin on napattu ainoastaan hanketta puolustavien insinöörien kannat, ei sitä vastustavien luonnonsuojeluviranomaisten perusteita.

Tavase-hanketta alusta alkaen ajaneet ELY-keskus ja maakuntaliitto osoittavat sujuvalla yhteistyöllä, miten turha byrokratia puretaan luovilla ratkaisuilla.

 

Jos maakuntakaava toteutuisi ehdotetussa muodossaan, harjualue Kaivannosta Aapiskukolle varataan tekopohjavesilaitoksen tarpeisiin. Kaikki mitä harjussa tehdään, tehdään vesitehtaan ehdoilla.

Viranomaiskielellä tämä tarkoittaa ”teknisen huollon kehittämisen kohdealuetta”: ”Isokankaan-Syrjänharjun  ja  Vehoniemenharjun  alueella  tulee  varautua  mahdolliseen  tekopohjaveden muodostamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa alueen vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia vedenhankintaan.”

Maakunnallinen vedenhankinta on annettu yhtiön tehtäväksi. Tavase Oy:n osakaskunnista osa on yrittänyt epätoivoisesti päästä ongelmayhtiöstä eroon. Lupaviranomainen on todennut, ettei tekopohjavesilaitosta tarvita ja että se uhkaa Natura-alueita.

Miten maakuntaliitto on reagoinut siihen, että hanke on mennyt kiville? Pirkanmaan liitto on suurentanut pitkin harjua merkityt Tavase-täplät yhtenäiseksi alueeksi, joka ulottuu Kaivannosta Aapiskukolle.

Pälkäneen päässä merkintä on suorastaan harhaanjohtava. Tekopohjavesilaitoksen alue on rajattu harjun ylittävään sähkölinjaan. Todellisuudessa Tavase touhuaa jo nyt Pälkäneen keskusta-alueella. Muun muassa imeytysalueita sijoittuisi Pälkäneen vesitornin tuntumaan maakuntakaavamerkinnän ulkopuolelle.

 

Maakuntakaava ei näyttäisi kovin hyvältä, siinä alistettaisiin kuntakeskus vesitehtaan pelikentäksi. Siksi maakuntaliitto harhauttaa muita viranomaisia ja rajaa teknisen huollon kehittämisalueen Aapiskukon kohdalla kulkevaan sähkölinjaan.

Keskustassa Tavasen tarpeet hoidetaan pohjavesialueen avulla: ELY-keskus laajentaa pohjavesialueen Kostianvirtaan saakka.

Pohjavesialue tuo kasvua ja nykymenoa kahlitsevat rajoitukset Pälkäneen kuntakeskukseen, vaikkei Tavase-hanke toteutuisi. Aapiskukon polttoainekaupan häätäminen on ensimmäisiä esimerkkejä tästä.

Harhaanjohtavalla teknisen huollon aluerajauksella yritetään peitellä myös sitä, että tekopohjavesi vaarantaa Keiniänrannan Natura-alueen. Vehoniemen osalta Pirkanmaan liitto teki maaliskuussa Natura-tarveharkintaselvityksen, jossa se satuili, ettei laitos enää todennäköisesti merkittävästi heikentäisi alueen suojeltuja luontoarvoja.

Jos haitat voitaisiin estää, aluehallintovirasto olisi myöntänyt tekopohjavesilaitokselle luvan ja kirjannut lupaehtoihin, miten varmistetaan, etteivät Natura-alueet vaarannu.

 

Maakuntaliitto yrittää junailla maakuntakaavan läpi unohtamalla kokonaan lupaviranomaisen päätöksen ja kriittiset Natura-lausunnot.

Pälkäneen lisäksi myös Kangasalla on painavat syyt vaatia Tavase-merkintöjen pyyhkimistä maakuntakaavakartoista. Teknisen huollon kehittämisalueella sijaitsee arvokkaita luontokohteita: suojeltua harjumetsää ja Punamultalukko. Muun muassa Vehoniemen automuseo on jo niiden ansiosta myös luontokohde, johon tullaan kaukaakin.

Luontokohteiden merkitys voi kasvaa entisestään, kun kanavan toisella puolella aletaan kehittää uutta toimintaa tyhjentyneeseen Kaivannon sairaalaan. Harjun luontokohteet antavat upeita mahdollisuuksia kiinteistön jalostamiselle, vesitehdas ei niinkään.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?