ELY:n tiedotus tökkii

Maanomistajaa kiinnostaa, mitä hänen mailleen suunnitellaan. Yleensä metsissä ja pelloilla häärivät mittaajat eivät tiedä hyvää.

Kohta neljännesvuosisadan vireillä ollut Tavase-tekopohjavesihanke on iskenyt ensimmäiset paalutuksensa monen pälkäneläisen maille. Vedenhankintayhtiö sai pitkän valitusprosessin kautta luvan asentaa pohjavesiputkia, joiden kautta se tutkii pohjaveden korkeutta ja laatua.

Tavasen puuhat kiinnostavat muitakin kuin maatalousyrittäjiä, sillä laitos tulisi Kankaanmaan teollisuusalueen kupeeseen. Kiristyvät suojeluvaatimukset uhkaavat tehdä monen yrittäjän toiminnan mahdottomaksi.

Kuntakeskukselle koituvien haittojen ja rajoitusten vuoksi myös kunta vastustaa tekopohjavesihanketta.

 

Pääsiäisen alla Tavasen tutkimusputkille ilmestyi tuntemattomia miehiä. Maanomistajat ja kunta olivat yhteydessä ELY-keskukseen, jolle Rambollin edustaja kertoi keräävänsä näytteitä. ELY-keskuksesta ei kuulunut vastausta.

ELY:n toimiin kohdistuu Pälkäneellä erityistä huomiota. ELY:n edeltäjä ympäristökeskus oli laittamassa alulle Tavase-hanketta. ELY-keskus on edelleen edistämässä hanketta ja laajentamassa harjun pohjavesialuetta Kostianvirtaan saakka. Silloin puolet kuntakeskuksesta saisi kaivaa öljysäiliönsä maasta. Pohjavesialue vaikeuttaisi myös monen yrittäjän ja viljelijän arkea.

Siksi näytteenottajat ovat paikallinen uutinen. Sydän-Hämeen Lehden uutiseen laajalla postituksella vastannut ELY-keskus toteaa, että maanomistajalla on oikeus saada tietoa maillaan tapahtuvasta näytteenotosta. Se kannustaa ottamaan epäselvissä asioissa yhteyttä ELY-keskukseen. Näin maanomistajat tekivätkin, mutta ELY ei vastannut.

 

Jos tiedotus toimiisi toisin päin, epäselvyyksiä ei ehkä syntyisi. Kun Tavase on asioinut putkillaan, se on toimittanut kirjeet maanomistajille sekä kuulutukset kunnantalon seinälle ja paikallislehteen. ELY-keskus lähetti kolmannen osapuolen hakemaan Tavasen toimitusjohtajalta pohjavesiputkien lukkojen avaimet ja kiertelemään toisten mailla.

Vesien tilan seuranta Pälkäneellä on poikkeuksellista, sillä muualla harjua ei ole putkitettu samaan tapaan. Muutama vuosi sitten kunta päätyi uutisiin, kun tutkimusputkia oli sabotoitu ja pohjavesistä löytyi lietettä. Maanomistajalle tai pälkäneläisille ei ole yhdentekevää, kuka putkilla asioi ja minkä vuoksi.

Alueellinen ympäristöviranomainen olisi ehkä voinut tiedottaa myös tutkimusten syistä laajemmin kuin uutiseen toimittamansa vastineen sivulauseessa. Pälkäneläisiä varmasti kiinnostaa, jos pohjavesissä on torjunta-ainejäämiä sekä kohonneita ravinne- ja kloridipitoisuuksia.

 

Pälkäneen ja ELY-keskuksen suhteita varjostaa Tavase-hanke.

Pälkäneläisittäin tekopohjavesi pilaisi pohjaveden, aiheuttaisi rajoituksia harjuun ja sitä ympäröiville alueille.

ELY-keskus on toisaalta edistämässä maakunnan vedenhankintaa, toisaalta vaalimassa Tavasen uhkaamia Natura-alueita. Kukin asiantuntija keskittyy omaan asiaansa, mutta Pälkäneellä ELY-keskuksen kaikissa toimissa nähdään vahvasti Tavase-kytkentä.

ELY-keskuksen kannattaisi ottaa Pälkäne sen verran erikoistapaukseksi, että huomioisi tämän erityisherkkyyden. Aktiivisemmalla tiedotuksella se voisi saada pälkäneläiset uskomaan, ettei jokainen viranhaltija koko ajan mieti, miten voisi kurjistaa Pälkänettä Tavasella ja kostaa hanketta vastustavalle kunnalle.

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?